Burger en bestuur

Investeringen

Onderstaande tabel geeft de investeringen voor het begrotingsjaar 2023 weer.

bedragen x € 1.000

Bruto krediet

Bijdrage derden

Netto krediet

Geen nieuwe investeringen in dit programma

-

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31