Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Begroting

    Meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Lasten

-66.670

-63.909

-63.416

-63.117

Burger en bestuur

-6.371

-6.271

-6.272

-6.273

Veiligheid

-1.922

-1.922

-1.922

-1.904

Woon- en leefklimaat

-10.598

-9.342

-9.425

-9.523

Economie en werkgelegenheid

-9.847

-9.116

-9.020

-8.713

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

-26.972

-26.785

-26.114

-26.000

Algemene dekkingsmiddelen

-1.544

-1.396

-1.479

-1.509

Overhead

-9.297

-8.957

-9.063

-9.075

Vennootschapsbelasting

-120

-120

-120

-120

Baten

65.821

65.978

65.424

62.588

Burger en bestuur

5.272

5.274

5.274

5.274

Veiligheid

111

112

112

112

Woon- en leefklimaat

753

803

803

803

Economie en werkgelegenheid

9.923

9.664

9.039

8.634

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

4.690

4.593

4.593

4.593

Algemene dekkingsmiddelen

44.510

44.972

45.042

42.611

Overhead

562

562

562

562

Saldo van baten en lasten

-849

2.069

2.009

-529

Stortingen in reserves

-2.334

-3.213

-2.184

-486

Onttrekkingen aan reserves

3.583

1.680

1.033

1.032

Gerealiseerd resultaat

401

536

858

17

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31