Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat de volgende kapitaalgoederen:
-   verhardingenbeheer;
-   bruggen en vlonders;
-   bermen en sloten;
-   openbare verlichting;
-   riolering;
-   waterbeheer;
-    groenbeleids- en groenstuctuurplannen;
-   bomen;
-   natuurterreinen, landschapsinrichting en bossen;
-   speelplekken;
-   gemeentelijke gebouwen.

Van bovengenoemde kapitaalgoederen wordt aangegeven:
a   het beleidskader;
b   ontwikkelingen;
c   de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31