Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3.6 Openbare verlichting

Beleidskader

Beleidsplan Licht in de openbare ruimte 2018. Dit plan belicht de totale openbare ruimte, niet alleen de openbare verlichting maar ook de verlichting van bedrijven, monumenten en dergelijke. Gekozen is om de openbare verlichting binnen een planperiode van 12 jaar te verduurzamen en daarmee uiting te geven aan de ambities die Laarbeek heeft op het gebied van duurzaamheid.

Ontwikkelingen

Woonwijken worden voor een groot deel verlicht met compacte fluorescentielampen (spaar-lampen). Dit is een zeer energiezuinige verlichtingssoort en aangezien we ons in eerste instantie vooral richtten op onzuinige lampen, werd tot nu toe nauwelijks fluorescentieverlichting omgebouwd naar LED.
In het voorjaar 2022 kwam de melding dat -als gevolg van een EU-richtlijn- de productie van fluorescentielampen op zeer korte termijn moet worden beëindigd, omdat deze -een zeer kleine hoeveelheid- kwik bevatten. Verlichtingsfabrikanten mogen vanaf maart 2023 geen bestellingen voor deze lampen meer in behandeling nemen.
Het is niet mogelijk op zeer korte termijn over te gaan tot vervanging van alle armaturen met fluorescentielampen, maar de verlichting in de woonwijken moet wel worden gegarandeerd. Daarom wordt voor fluorescentielampen de vervangingsstrategie enigszins aan-gepast: oudere armaturen worden op korte termijn vervangen door LED en in relatief jonge armaturen wordt een LED-unit ingebouwd. Voor de tussencategorie -1475 armaturen die nog 5 tot 9 jaar meegaan- bestellen we voor 1 maart 2023 nieuwe fluorescentielampen met een lange levensduur. Daarmee overbruggen we de periode tot het vervangingsmoment van de armaturen.

Financiën

Onderdeel

Begroting 2023

Rekening 2021

Exploitatie

324

348

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31