Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3.4 Bruggen en vlonders

Beleidskader

Beheerplan bruggen en vlonders 2020 gemeente Laarbeek.

Ontwikkelingen

De daadwerkelijke vervanging van de brug aan de Stapweg (Beek en Donk) zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 plaatsvinden.

Financiën

Onderdeel

Begroting 2023

Rekening 2021

Exploitatie

44

49

Mutatie voorzieningen

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31