Paragrafen

Lokale heffingen

Geraamde belastinginkomsten (en overige heffingen)

In onderstaande tabel is aangegeven wat de geraamde inkomsten voor het jaar 2023 tot en met 2026 zijn:

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Leges

592

694

694

694

Onroerendezaakbelasting

5.985

6.097

6.209

6.325

Afvalstoffenheffing

2.014

2.015

2.015

2.015

Rioolheffing

2.427

2.427

2.427

2.427

Reclamebelasting

27

27

27

27

Totaal  Lokale heffingen

11.045

11.259

11.371

11.487

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31