Paragrafen

Lokale heffingen

De volgende beleidsuitgangspunten worden toegepast bij de berekening van de afval-tarieven:

  • Kostendekkende heffing, alle uitgaven die betrekking hebben op afvalinzameling en verwerking worden gecompenseerd met de afvalstoffenheffing.
  • Bij de tarief berekening wordt rekening gehouden met BTW en overheadkosten.
  • Belastingtarieven worden voor het begin van het kalenderjaar vastgesteld door de gemeenteraad.
  • Voor deze heffing is een kwijtschelding mogelijk tot een bedrag van € 270,98 (2022).

Berekening kostendekkendheid

Begroting

Rekening

Afvalstoffenheffing

2023

2022

2021

2021

Netto kosten taakveld

1.610

1.682

1.832

1.366

Toe te rekenen kosten:

Overhead

81

82

77

77

BTW

323

323

323

323

Totale kosten

2.014

2.087

2.232

1.766

Opbrengst heffingen

2.014

2.087

2.231

2.037

Dekkingspercentage

100%

100%

100%

115%

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31