Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3.8 Waterbeheer

Beleidskader

Zorg dragen voor een veilig en duurzaam waterbeheer en overlast situaties tot een minimum te beperken.

Ontwikkelingen

Er is een breed gedragen visie ontwikkelt voor de herontwikkeling van de groen long. Het doel is het gebied klimaatbestendiger en meer circulair in te richten met ruimte en mogelijkheden voor de verschillende gebruikers/doelgroepen. Het verbeteren van de waterkwaliteit door een betere doorstroming te bewerkstelligen en de waterpartijen te baggeren maakt onderdeel uit van de aanpak. Voor de uitvoering is in het kader van klimaatadaptatie een subsidie aangevraagd en toegekend. De werkzaamheden zijn in 2022 voorbereid en worden in 2023 uitgevoerd.

Financiën

Onderdeel

Begroting 2023

Rekening 2021

Exploitatie

21

305

Mutatie voorzieningen

162

-302

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31