Woon- en leefklimaat

Investeringen

Onderstaande tabel geeft de investeringen voor het begrotingsjaar 2023 weer.

bedragen x € 1.000

Bruto krediet

Bijdrage derden

Netto krediet

Speelruimteplan 2023

60.720

60.720

Speelruimteplan 2024

60.720

60.720

Speelruimteplan 2025

60.720

60.720

Extra krediet Herinrichting Kerkplein AR

196.000

196.000

Extra krediet Herstraten Lankelaar

115.000

115.000

Extra krediet Bijdrage aanpak Deense Hoek N615

400.000

400.000

Aanpassing kruising Helmondseweg-Klokkengietersstraat AR 2023

500.000

500.000

Vervanging openbare verlichting 2023

355.000

355.000

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31