Woon- en leefklimaat

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Verbonden partij

Vorm

Brabant Water N.V.

Deelneming door aandelenbezit

Coöperatieve vereniging Boer Bier Water

Participatie in publiekrechtelijk rechtspersoon

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Gemeenschappelijke regeling

Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030

Gemeenschappelijke regeling

Meer informatie over deze verbonden partijen staat in het overzicht Verbonden partijen .

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31