Woon- en leefklimaat

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

verplicht volgens BBV j/n

meet eenheid

actualiteit

Laarbeek

gemiddelde gemeente      < 25.000 inwoners

Gemiddelde WOZ-waarde

Ja

Duizend euro

2021

€ 306

€ 315

Nieuw gebouwde woningen

Ja

per 1.000 woningen

2021

5,6

8,6

Demografische druk

Ja

%

2022

78,4

80,2

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Ja

2022

847

onbekend

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Ja

2022

916

onbekend

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31