Financiën en bedrijfsvoering

Investeringen

Onderstaande tabel geeft de investeringen voor het begrotingsjaar 2023 weer.

bedragen x € 1.000

Bruto krediet

Bijdrage derden

Netto krediet

Vervanging integraal beheersysteem openbare ruimte (BOR) 2023

150.000

150.000

Vervanging hardware 2023

154.000

154.000

Vervanging software 2023

85.000

85.000

Vervanging 5 sneeuwploegen/1 wegenschaaf 2023

61.000

61.000

Verduurzaming gemeentehuis 2023

996.000

996.000

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31