Financiën en bedrijfsvoering

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Verbonden partij

Vorm

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

Gemeenschappelijke regeling

BNG Bank N.V.

Deelneming door aandelenbezit

Coöperatieve vereniging Dimpact

Participatie in publiekrechtelijk rechtspersoon

Samenwerking Gemert-Bakel  -  Laarbeek

Gemeenschappelijke regeling

Stichting Bizob

Participatie in publiekrechtelijk rechtspersoon

Meer informatie over deze verbonden partijen staat in het overzicht Verbonden partijen .

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31