Burger en bestuur

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

verplicht volgens BBV j/n

meet eenheid

actualiteit

Laarbeek

gemiddelde gemeente      < 25.000 inwoners

Producten Burgerzaken

Nee

aantal

2021

23

niet gemeten

Klantcontactmomenten Burgerzaken

Nee

aantal

2021

5.776

niet gemeten

Producten bouwen en wonen

Nee

aantal

2021

7

niet gemeten

Klantcontactmomenten bouwen en wonen

Nee

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31