Veiligheid

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

verplicht volgens BBV j/n

meet eenheid

actualiteit

Laarbeek

gemiddelde gemeente      < 25.000 inwoners

Verwijzingen HALT

Ja

per 1.000 jongeren

2021

8

7

Winkeldiefstallen

Ja

per 1.000 inwoners

2021

0,2

0,6

Geweldsmisdrijven

Ja

per 1.000 inwoners

2021

2,2

2,3

Diefstallen uit woningen

Ja

per 1.000 inwoners

2021

1,8

1,1

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Ja

per 1.000 inwoners

2021

3,5

4,3

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31