Economie en werkgelegenheid

Beleidsindicatoren

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Deze is hieronder weergegeven als indicator.

Beleidsindicator

verplicht volgens BBV j/n

meet eenheid

actualiteit

Laarbeek

gemiddelde gemeente      < 25.000 inwoners

Functiemenging

Ja

%

2021

46,5

48,9

Vestigingen (van bedrijven)

Ja

per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar

2021

181,3

171,4

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31