Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

verplicht volgens BBV j/n

meet eenheid

actualiteit

Laarbeek

gemiddelde gemeente      < 25.000 inwoners

Absoluut verzuim

Ja

per 1.000 leerlingen

2021

1,7

2,8

Relatief verzuim

Ja

per 1.000 leerlingen

2021

3

13

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

Ja

%

2021

1,0

1,5

Niet sporters

Ja

%

2020

46,8

50,1

Banen

Ja

per 1.000 inwoners van 15- 64 jaar

2021

595,1

677,3

Jongeren met een delict voor de rechter

Ja

%

2020

1

1

Kinderen uit uitkeringsgezinnen

Ja

%

2020

3

3

Netto arbeidsparticipatie

Ja

%

2021

72,5

71,6

Werkloze jongeren

Ja

%

2020

1

1

Personen met een bijstandsuitkering

Ja

per 10.000 inwoners

2021

174,6

216,5

Lopende re-integratievoorzieningen

Ja

per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar

2020

56,7

148,3

Jongeren met jeugdhulp

Ja

% van alle jongeren tot 18 jaar

2021

9,8

11,9

Jongeren met jeugdbescherming

Ja

%

2021

1,1

Onbekend

Jongeren met jeugdreclassering

Ja

%

nvt

onbekend

onbekend

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Ja

per 10.000 inwoners

2021

610

640

Omvang huishoudelijk restafval

Ja

Kg/inwoners

2020

60

129

Hernieuwbare elektriciteit

Ja

%

2020

10,8

onbekend

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31