Paragrafen

Grondbeleid

Met het vaststellen van de jaarlijkse Grondnota worden ook de verschillende grondprijzen vastgesteld. In 2022 zijn de onderstaande prijzen gehanteerd. De prijzen voor 2023 worden gebaseerd op de Grondnota 2022, die in de raadsvergadering van 10 november 2022 wordt behandeld.

Grondprijzen per m2 ecl. BTW

2023

2022

Grondslag van de prijzen

Grondnota 2022

Grondnota 2021

Grond woningbouw

.

.

- vrije sector

€ 332,00

€ 307,00

- sociale huursector

€ 239,00

€ 222,00

- sociale koopsector

€ 252,00

€ 252,00

Grond bedrijventerrein

.

.

- Zichtzone

€ 195,00

€ 185,00

- Overig

€ 170,00

€ 160,00

Het project BIO Bakelseweg wijkt af van de vastgestelde grondprijzen. Vanwege de specifieke aard van de bouwkavels (>1.400m2 in het buitengebied) is de grondprijs bepaald aan de hand van een waardebepaling van de makelaar.

Overige woningbouw, projectbouw, gestapeld en overig worden de prijzen via Taxatie /bieding bepaald. Uitgangspunt is marktconformiteit met minimaal bovenstaande grondprijzen per m2 / of m2 bvo.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31